Home

Welkom op de website van projectbureau Perkpolder.

Project Perkpolder is een integrale gebiedsontwikkeling waarin woningbouw, buitendijkse natuur en recreatie moeten zorgen voor een nieuwe economische pijler in de kop van Hulst.

Het projectbureau is gevestigd in de keet op het havenplein en is enkel op afspraak geopend.
Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom Perkpolder dan raden wij u aan om de lokale kranten en onze facebookpagina te blijven volgen.