Overzicht

Sloop boerderij stap in gebiedsontwikkeling

Sloop boerderij stap in gebiedsontwikkeling

vrijdag, 22 januari 2010

Rijkswaterstaat gaat vanaf 21 januari een boerderij aan de Parallelweg in Walsoorden slopen. Deze sloop is ter voorbereiding op de aanleg van nieuwe buitendijkse natuur binnen de gebiedsontwikkeling Perkpolder. Later dit jaar wordt ook nog een woning gesloopt. Lees meer »

Project Perkpolder speelt een rol in de documentaire over de Westerschelde door omroep Llink.

Project Perkpolder speelt een rol in de documentaire over de Westerschelde door omroep Llink.

vrijdag, 22 januari 2010

Het Amsterdamse productiebedrijf De Haaien maakt voor Llink een twaalfdelige documentairereeks over water in het Nederlandse landschap. Lees meer »

Plaatsing peilbuizen in de Westelijke Perkpolder

Plaatsing peilbuizen in de Westelijke Perkpolder

vrijdag, 08 januari 2010

In het kader van de ontwikkeling van de westelijke Perkpolder worden grote waterpartijen en watergangen aangelegd. Door deze wijziging in het landschap dient ook de waterhuishouding te worden bekeken. Het gaat hierbij niet alleen om het oppervlakte water, maar ook om het grondwater. Lees meer »