Overzicht

Kinderen maken kennis met Plangebied

Kinderen maken kennis met Plangebied

vrijdag, 09 juli 2010

De kinderen van de groepen 5 tm 8 van de basisscholen in Kloosterzande hebben op donderdag 08 juli kennis gemaakt met de recreatieve onderdelen van Perkpolder. Lees meer »

Kinderen basisscholen Kloosterzande op ontdekking in plangebied

Kinderen basisscholen Kloosterzande op ontdekking in plangebied

woensdag, 30 juni 2010

Kinderen van groep 5 tm 8 van basisschool Ter Duinen en OBS Sandeschool gaan op donderdag 08 juli op ontdekking in Perkpolder. De kinderen maken kennis met diverse recreatieve onderdelen die nu en straks deel uit maken van het project Perkpolder. Lees meer »

Milieueffectrapport waterkeringen in procedure

Milieueffectrapport waterkeringen in procedure

maandag, 22 maart 2010

Het bebouwen van het voormalige veerplein en de aanleg van het nieuwe buitendijkse natuurgebied vereisen nieuwe zeedijken en aanpassingen aan bestaande zeedijken. De milieueffecten van deze wijzigingen worden dit jaar onderzocht in een milieueffectrapport (MER). De m.e.r.-procedure vangt nu aan met een startnotitie. Lees meer »