« terug naar overzicht

Uitvoering buitendijks natuurgebied Perkpolder gestart

woensdag, 20 maart 2013

Rijkswaterstaat is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van de gebiedsontwikkeling Perkpolder. Hiermee is de aanleg van een nieuw, buitendijks natuurgebied gestart. De werkzaamheden duren tot 2015.

Uitvoering buitendijks natuurgebied Perkpolder gestart

Aannemer Van Oord heeft de veerhaven gebaggerd om het in te zetten materieel, benodigd voor de aanleg van het buitendijks natuurgebied, zonder obstakels aan- en af te voeren. Daarnaast wordt vanaf vandaag een deel van de bomen en struiken in het gebied verwijderd en worden tot eind april bodemmonsters genomen. Andere werkzaamheden die Van Oord uit gaat voeren zijn het indijken van het veerplein, de aanleg van nieuwe en het aanpassen van bestaande waterkeringen en een eerste aanzet tot de inrichting van het natuurgebied. Het oude veerplein wordt opgehoogd tot dijkhoogte (NAP 10m). Door deze werkzaamheden te combineren ontstaat niet alleen een financieel voordeel, maar zijn de werkzaamheden bovendien ook efficiŽnter te plannen.

Rijkswaterstaat werkt bij de aanleg van dit natuurgebied nauw samen met het projectbureau Perkpolder. De werkzaamheden worden gecombineerd met het ophogen en bouwrijp maken van het Veerplein. De werkzaamheden resulteren in een ecologisch waardevol natuurgebied en een aantrekkelijk landschap om bij te wonen en te recreŽren. Het project is bedoeld om de natuurwaarden van de Westerschelde te verbeteren en de samenleving en economie ter plaatse een impuls te geven na de opheffing van de veerdienst Kruiningen-Perkpolder in 2003. Naar verwachting loopt de uitvoering tot eind 2015. Dienst Landelijk Gebied voert in opdracht van Rijkswaterstaat en Perkpolder Beheer BV het projectmanagement uit.