« terug naar overzicht

Openbare inschrijving kortlopende pacht

maandag, 19 maart 2018

Verpachting (1 jaar geliberaliseerde pacht, art. 397 lid 1 BW) voor het teeltseizoen 2018 van één of meerdere kavels landbouwgrond, gelegen in de westelijke Perkpolder te Walsoorden.

Ge´nteresseerden kunnen een schriftelijke bieding uitbrengen bij Perkpolder Beheer B.V.
Sluitingsdatum inschrijving: 26 maart 2018 om 17.00 uur.
Gunning aan de hoogste bieder, binnen 4 dagen na sluitingsdatum.
Een en ander onder voorbehoud van goedkeuring door de eigenaar.

Verdere informatie en een inschrijfformulier kan worden opgevraagd bij:

Perkpolder Beheer B.V.
Contactpersoon: N. de Rooij
Tel: 06-47829854
E-mail nadinederooij@perkpolder.nl