Gebiedsontwikkeling

Het Hart
Het oude veerplein wordt opgehoogd tot dijkhoogte (+10m NAP) en komt als een bastion in het landschap te liggen. Op dit nieuwe Hart van Perkpolder worden maximaal 250 woningen, een hotel met wellnesscentrum en een golfclubhuis gerealiseerd.

De jachthaven
De voormalige veerhaven wordt omgevormd tot een jachthaven met 350 tot 500 ligplaatsen en bijbehorende voorzieningen,
waarbij het bestaande fiets-voetveer wordt ingepast.

Westelijke Perkpolder
De Westelijke Perkpolder wordt gekenmerkt door een combinatie van recreatie in een waterrijk landschap. Aan de westkant van de polder komen 200 deeltijdwoningen verhoogd in een groene omgeving te liggen, waarbij op een zorgvuldige manier camping Perkpolder wordt ingepast. Aan de oostkant van de polder komt een waterrijk landschap waar de 18-holes golfbaan zich door heen slingert. 

Buitendijkse natuur
Ten zuidoosten van de veerhaven wordt een nieuw buitendijks natuurgebied gerealiseerd van 75 hectare. Door de open verbinding met de Westerschelde ontstaat een dynamisch slikken- en schorrengebied met hoge natuurwaarden.