Planning Buitendijkse Natuur

2009:
- aankopen en grond verwerven

2010:
- ontwerp en m.e.r.-procedure dijken
- sloop gebouwen
- grond verwerven

2011:
- voorbereiding uitvoeringscontract
- m.e.r.-procedure dijken
- vergunningenprocedures
- grond verwerven

2012:
- vergunningenprocedures aannemer

2013-2015:
- verleggen en aanpassen waterkeringen
- dijkversterking veerhaven
- aanleggen wegen / fietspaden

25 juni 2015 Maken bres

eind 2015 oplevering door aannemer