Welkom

In Perkpolder, in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, wordt gewerkt aan een grootschalige gebiedsontwikkeling. Op deze website leest u over de plannen en ontwikkelingen.

Van veerboot naar tunnel

Het ontwikkelgebied ligt aan de Westerschelde, in het noordelijke deel van de gemeente Hulst. Hier meerde vroeger een veerboot aan. Die bracht reizigers van en naar Kruiningen aan ‘de overkant'. Na de komst van de Westerscheldetunnel in 2003 hield deze veerdienst op te bestaan.

Nieuwe impuls

Nu wordt een nieuwe impuls aan dit gebied gegeven. De plannen houden onder meer de realisatie van een jachthaven, golfbaan, hotelsite en 450 woningen in.

Foto’s gebied

Impressie

Planning

2020
Eind 2019 is door projectontwikkelaar Hulst aan Zee (HAZ) een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de 1e fase van het project (85 woningen op het Veerplein). Op 6 april 2020 is de omgevingsvergunning verleend. Tegen het besluit om de omgevingsvergunning te verlenen is 1 bezwaarschrift ingediend. De gemeentelijke commissie Bezwaarschriften heeft dit bezwaar in behandeling.

In 2020 worden er ook een aantal civieltechnische onderzoeken uitgevoerd en worden een inrichtingsplan en rioleringsplan opgesteld. Ook wordt bepaald waar kabels en leidingen in het gebied komen te liggen.

Ondertussen wordt er gewerkt aan het verder uitwerken van de verschillende vervolgfasen van het project, waaronder de jachthaven en het hotel, die na de woningen op het Veerplein zullen worden ontwikkeld, maar ook de inrichting van de Westelijke Perkpolder.

2021
In het voorjaar van 2021 wil HAZ starten met de verkoop van de woningen in de 1e fase van het project.
Op basis van het civieltechnisch ontwerp wordt een bestek opgesteld dat in de eerste helft van 2021 wordt aanbesteed. In de zomer wordt het gedeelte van het Veerplein voor de eerste fase dan bouwrijp gemaakt, en kan na de bouwvak de bouw van de eerste woningen starten. Gezien de snelle bouwmethode waarvoor HAZ heeft gekozen, kunnen de eerste woningen wellicht nog in 2021 worden opgeleverd. In een periode van zo’n tien jaar wordt het project volledig gerealiseerd.