Welkom

In Perkpolder, in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, wordt gewerkt aan een grootschalige gebiedsontwikkeling. Op deze website leest u over de plannen en ontwikkelingen.

Van veerboot naar tunnel

Het ontwikkelgebied ligt aan de Westerschelde, in het noordelijke deel van de gemeente Hulst. Hier meerde vroeger een veerboot aan. Die bracht reizigers van en naar Kruiningen aan ‘de overkant'. Na de komst van de Westerscheldetunnel in 2003 hield deze veerdienst op te bestaan.

Nieuwe impuls

Nu wordt een nieuwe impuls aan dit gebied gegeven. De plannen houden onder meer de realisatie van een jachthaven, golfbaan, hotelsite en 450 woningen in.

Foto’s gebied

Impressie

Planning

Hieronder krijgt u in grove lijnen inzicht in de planning en ontwikkelingen van de grootschalige gebiedsontwikkeling in Perkpolder.

  • Projectontwikkelaar Hulst aan Zee leverde in juni 2019 een masterplan aan. Hierin staan de onderdelen van de gebiedsontwikkeling beschreven en in grove lijnen uitgetekend. Zo zijn er 250 woningen, inclusief appartementen, op het voormalig veerplein voorzien, bevat het een hotel, wordt de voormalige veerhaven een jachthaven, is er ruimte voor een natuurgordel en komt er een 18-holes golfterrein met in het midden daarvan nog eens 200 woningen.
     
  • Het masterplan is uitgewerkt in een Beeldkwaliteitplan. Dit geeft meer inzicht in de uitstraling van de gebouwen en de openbare ruimte.
     
  • Verwacht wordt dat de eerste Aanvraag Omgevingsvergunning eind 2019 wordt ingediend. Het gaat om de aanvraag voor de eerste fase van het project. Deze bestaat uit 84 woningen aan de zuidzijde van het Veerplein Het beeldkwaliteitsplan zal bij het behandelen van de vergunningaanvraag als toetsingskader dienen.

Er is een jaar tijd gereserveerd voor het doorlopen van de aanvraagprocedure om te komen tot een onherroepelijke vergunning.

Het streven is om begin 2021 met de uitvoering van de eerste fase van het project te starten. In een periode van zo’n tien jaar wordt het project volledig gerealiseerd.