Welkom

In Perkpolder, in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, wordt gewerkt aan een grootschalige gebiedsontwikkeling. Op deze website leest u over de plannen en ontwikkelingen.

Van veerboot naar tunnel

Het ontwikkelgebied ligt aan de Westerschelde, in het noordelijke deel van de gemeente Hulst. Hier meerde vroeger een veerboot aan. Die bracht reizigers van en naar Kruiningen aan ‘de overkant'. Na de komst van de Westerscheldetunnel in 2003 hield deze veerdienst op te bestaan.

Nieuwe impuls

Nu wordt een nieuwe impuls aan dit gebied gegeven. De plannen houden onder meer de realisatie van een jachthaven, golfbaan, hotelsite en 450 woningen in.

Foto’s gebied

Impressie

Planning

2020
Eind 2019 is door projectontwikkelaar Hulst aan Zee (HAZ) een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de 1e fase van het project (85 woningen op het Veerplein). Deze aanvraag is beoordeeld op ontvankelijkheid. Op 17 januari 2020 heeft de gemeente een verzoek om aanvullingen gestuurd. De verwachting is dat de gevraagde aanvullingen in de loop van februari 2020 worden aangeleverd; en dat er op 1 maart 2020 sprake is van een ontvankelijke aanvraag. De gemeente zal deze aanvraag dan verder in behandeling nemen en in april 2020 een besluit op de aanvraag nemen.
Ondertussen zal HAZ de volgende fase verder uitwerken en een marketingcampagne voorbereiden.

In de eerste maanden van 2020 worden ook een aantal civieltechnische onderzoeken uitgevoerd. In het voorjaar wordt een civieltechnisch ontwerp gemaakt. Dat moet voor de zomer 2020 klaar zijn. In de zomer wordt op basis van het civieltechnisch ontwerp een bestek opgesteld. De aanbesteding daarvan vindt dan ook plaats. De gunning is in het najaar 2020 voorzien. Daarna kan hopelijk nog dit jaar worden gestart met het bouwrijp maken van het Veerplein.

HAZ heeft het voornemen om na de zomervakantie 2020 te starten met de verkoop van de woningen in de 1e fase van het project.

2021
Begin 2021 wordt het Veerplein bouwrijp gemaakt. Daarna kan worden gestart met de bouw van de eerste woningen. Gezien de snelle bouwmethode waarvoor HAZ heeft gekozen, mag worden verwacht dat de eerste woningen nog in 2021 kunnen worden opgeleverd en bewoond.

In een periode van zo’n tien jaar wordt het project volledig gerealiseerd.