Openbare inschrijving pacht landbouwgrond Perkpolder

Er kan worden ingeschreven voor de verpachting van één of meerdere kavels landbouwgrond in de westelijke Perkpolder te Walsoorden (1 jaar geliberaliseerde pacht, art. 397 lid 1 BW) - verpachting van 1 januari tot en met 31 december 2021. 

Geïnteresseerden kunnen een schriftelijke bieding uitbrengen bij Perkpolder Beheer B.V. 
Sluitingsdatum hiervoor is vrijdag 30 oktober 2020 om 17.00 uur. De gunning gaat naar de hoogste bieder. Dat gebeurt binnen vier werkdagen na de sluitingsdatum. Een en ander onder voorbehoud van goedkeuring door de eigenaar.

Verdere informatie en een inschrijfformulier kan worden opgevraagd bij:
Perkpolder Beheer B.V. - contactpersoon: J. Scheele, bereikbaar op tel. 06-51525906 of via info@perkpolder.nl