Wegen, riool, leidingen en nog meer in Perkpolder

Bij de ontwikkeling van een gebied als Perkpolder, komt veel kijken. Zo vraagt ook de infrastructuur de nodige aandacht. Denk daarbij aan de wegen, riolering, kabels en leidingen en groenvoorziening.

Nu de omgevingsvergunning voor de bouw van de eerste woningen in Perkpolder is ingediend, wordt ook hard gewerkt aan de plannen voor de infrastructuur. Waar komen de wegen exact te liggen? Hoe gaan die er uit zien? Wat voor materialen worden daarvoor gebruikt? Waar moeten de kabels en leidingen voor  onder andere elektriciteit en water komen? Hoe zit het met de riolering? Waar en hoe komen de groenvoorzieningen? Die vragen en nog een heleboel andere komen nu aan de orde. 

De plannen voor de infrastructuur en de invulling van de openbare ruimte worden door de projectontwikkelaar Hulst aan Zee gemaakt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Hulst. Ook met Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en bedrijven als DNWG,  Evides en KPN wordt goed en veelvuldig overleg gevoerd.

Hulst aan Zee heeft het voornemen om in de tweede helft van 2020 te starten met de verkoop van de eerste woningen op het Veerplein. De start van de bouw staat vervolgens gepland in de eerste helft van 2021.