Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling - december 2019

December 2019

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over de gebiedsontwikkeling. Onder andere het beeldkwaliteitsplan en de planning komen er in aan de orde.