Beeldkwaliteitsplan vastgesteld

December 2019

De gemeenteraad van Hulst stelde het beeldkwaliteitsplan voor de gebiedsontwikkeling Perkpolder vast. Dat gebeurde in haar vergadering van 12 december 2019.  In dit plan staan regels en richtlijnen beschreven over de uitstraling van de openbare ruimten en gebouwen in het gebied. Vergunningsaanvragen voor de gebiedsontwikkeling zullen aan dit plan worden getoetst.

De regels uit het plan moeten worden gevolgd tijdens de ontwikkeling en invulling van het gebied. Bij de regels moet worden gedacht aan bijvoorbeeld het verplicht volgen van de straat met de voorgevel van woningen of het verplicht toepassen van natuurlijke en duurzame materialen in de gevels.

De richtlijnen omschrijven een ambitie. De richtlijnen moeten worden beschouwd als aanbevelingen om de kwaliteit van de inrichtingselementen en bouwwerken te optimaliseren. Het gaat onder meer over de keuze voor dakvorm per woningtype of de vormgeving van ramen en deuren.

Beeldkwaliteitsplan gebiedsontwikkeling Perkpolder