Masterplan: Ontwikkeling Perkpolder

Juni 2019

Het eerste deel van 2019 is er achter de schermen hard gewerkt aan het opstellen van een masterplan voor project Perkpolder. Dit masterplan is gemaakt door projectontwikkelaar Hulst aan Zee (HAZ) BV. In het masterplan staat op welke manier de beoogde functies (jachthaven, golfbaan, hotelsite en 450 woningen) in het plangebied worden ingepast en vormgegeven. Voor de gemeente vormt het geldende bestemmingsplan het ruimtelijke toetsingskader bij dit masterplan. Het achterliggende doel is en blijft een sociaaleconomische impuls geven aan het noordelijk deel van de gemeente Hulst, ter compensatie van het verdwijnen van het veer in 2003.

Op donderdag 27 juni 2019 werd het masterplan formeel aangeboden aan Perkpolder Beheer BV, waarvan de gemeente Hulst enige aandeelhouder is. Eerder op de dag werd het masterplan door HAZ gepresenteerd aan de gemeenteraad en aan een groep stakeholders (omwonenden, ondernemers, belangengroepen, dorpsraden en agrarische en natuur-organisaties). Zowel de stakeholders als de raadsleden zijn eerder in het traject betrokken geweest bij de totstandkoming van het masterplan. Het is de bedoeling om in Perkpolder een plek te creëren waar bewoners zich het hele jaar thuis voelen, maar waar ook bezoekers in alle rust en ruimte kunnen recreëren en genieten van de prachtige omgeving. Het masterplan vormt de basis voor de verdere uitwerking van het plan in gedetailleerde ontwerpen van gebouwen en landschap. Voordat tot realisatie kan worden overgegaan dienen er vergunningen te worden verkregen.

Eind 2019 worden de eerste vergunningen aangevraagd. Na het verlenen en onherroepelijk worden van deze vergunningen, worden de eerste gronden geleverd en betaald. De uitvoering van de gebiedsontwikkeling kan dan beginnen. Het streven is om daar begin 2021 een start mee te maken. In een periode van circa tien jaar moet het project volledig zijn gerealiseerd.

Download hier >>