Werken aan strand Perkpolder

Het strand bij Perkpolder trekt op een mooie dag vaak veel mensen aan. In deze coronatijd is dat uiteraard niet gewenst. Het gemeentebestuur van Hulst hoopt dat er deze zomer – zij het op aangepaste wijze – toch op het strand kan worden gerecreëerd.  Daarom hebben zij besloten om  flink in het strand te investeren en nog voor de zomer enkele werkzaamheden te laten uitvoeren.

Door zanderosie wordt het strand  ieder jaar iets kleiner. Bovendien liggen er veel scherpe stenen op het strand. Ook bestaat de wens om de veiligheid voor zwemmers te vergroten. Met de ontwikkeling van de gebiedsontwikkeling Perkpolder in het vooruitzicht en door de realisatie van het paviljoen Bar Goed, is het wenselijk het strand een impuls te geven.  Ook omwonenden en bezoekers van het strand vroegen hier om.

Na het onderzoeken van mogelijke maatregelen is besloten om eerst een hoeveelheid zand van circa 6.000 m³ vanuit het natte gedeelte van het strand (onder de waterlijn), terug naar het droge gedeelte van het strand te ‘harken’. Hierdoor wordt het droge gedeelte van het strand vergroot. Dit gebeurt met een kraan. Daarnaast wordt de locatie waar (op eigen risico) kan worden gezwommen door middel van een drijflijn afgebakend. Hierdoor wordt voor zwemmers visueel duidelijk waar kan worden gezwommen. Bovendien kan de drijflijn als reddingsmiddel dienen, wanneer zwemmers door de stroming dreigen af te drijven.

De werkzaamheden starten omstreeks 11 mei 2020 en nemen naar verwachting tot eind van de maand in beslag.