Toegankelijkheid Perkpolder

Het strand bij Perkpolder is momenteel afgesloten. Ook de parkings ter plaatse zijn afgesloten. Dit duurt nog tot uiterlijk vrijdag 29 mei 2020.

Afsluiting strand
De afsluiting van het strand heeft te maken met de werkzaamheden die ter plaatse worden uitgevoerd. Het gemeentebestuur besloot onlangs flink te investeren in het strand en nog voor de zomer enkele werkzaamheden te laten uitvoeren. Er wordt momenteel circa 6.000 m³ zand vanuit het natte gedeelte van het strand (onder de waterlijn), terug naar het droge gedeelte van het strand geharkt. Hierdoor wordt het droge gedeelte van het strand vergroot. Dit gebeurt met een kraan. Verder wordt de locatie waar (op eigen risico) kan worden gezwommen voorzien van een drijflijn. Hierdoor wordt voor zwemmers visueel duidelijk waar kan worden gezwommen.
De werken worden uiterlijk vrijdag 29 mei 2020 afgerond. Daarna is het strand weer toegankelijk.

Afsluiting parkings
In het kader van de coronamaatregelen zijn de parkings aan de Westerscheldedijk bij Perkpolder al enige tijd afgesloten. Hiertoe is besloten om te voorkomen dat er teveel mensen deze locaties opzoeken om een frisse neus te halen. Vanaf 1 juni 2020 worden de coronamaatregelen verder versoepeld. Dan kan ook de horeca – onder voorwaarden – weer open. Dat geldt ook voor Bar Goed, het paviljoen ter plaatse.

De parkings bij Perkpolder zijn om de genoemde redenen vanaf 1 juni 2020 weer beschikbaar.

Uiteraard geldt ook in Perkpolder: Houd afstand (1,5 meter) en vermijd drukte. Mensen worden opgeroepen steeds de RIVM-richtlijnen goed te volgen en gezond verstand te gebruiken.