Perkpolder maakt zich klaar!

Perkpolder is het jaar goed begonnen. Met de Vestingcross liet Perkpolder zich direct van haar beste kant zien aan het grote publiek. Ondertussen is het jaar al wat gevorderd. En Perkpolder bereidt zich op verschillende dingen voor:

Op de verkoop van woningen
Waterzande BV is de ontwikkelaar van de gebiedsontwikkeling. Zij maakte van de gelegenheid gebruik om tijdens de Vestingcross haar marketingcampagne voor de eerste woningen op het veerplein te starten. Er is onder meer een kort filmpje op hun website geplaatst. Belangstellenden kunnen zich ook alvast inschrijven voor een woning. Ondertussen zijn al enkele honderden reacties ontvangen. 

Het bouwen van de 1e fase
De omgevingsvergunning voor de bouw van 85 woningen op het Veerplein is verleend op 6 april 2020. Tegen de vergunning werden eerst bezwaar en daarna ook beroep en een voorlopige voorziening ingesteld. Op 8 januari 2021 heeft de Rechtbank besloten om geen voorlopige voorziening te treffen en het beroep volledig ongegrond te verklaren. De vergunning blijft dus in stand en kan worden gebruikt. Inmiddels is wel alweer een hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank aangetekend.

De aanleg van infrastructuur
De plannen voor het Veerplein zijn uitgewerkt in een ontwerp voor de openbare ruimte. Daarin staat onder meer waar kabels en leidingen komen te liggen, hoe de riolering wordt aangelegd en hoe de wegen worden vormgegeven. Dit ontwerp krijgt vervolgens een technische vertaling. Aan de hand daarvan kan het in de eerste helft van dit jaar worden aanbesteed. In de zomer van 2021 wordt gestart met het bouwrijp maken van de eerste fase. 

Het zomerseizoen
Dit voorjaar wordt het strandje bij Perkpolder opnieuw opgehoogd. Dat gebeurt op dezelfde manier als vorig jaar. Ook is het de bedoeling om de haven weer te baggeren. Dan kan rondvaartboot De Onderneming in het toeristenseizoen weer varen en fietsers en voetgangers overzetten. Er is ook een nieuwe activiteit voor bezoekers en toeristen: het rijden op een E-fatbike. Vanuit de voormalige bouwkeet op het Veerplein kunnen binnenkort elektrisch aangestuurde fatbikes worden gehuurd. Hoe leuk is dat!