Beeldkwaliteitsplan - stand van zaken

Oktober 2019

Een beeldkwaliteitsplan voor de gebiedsontwikkeling Perkpolder beschrijft de beoogde kwalitatieve uitstraling van zowel de gebouwen als de openbare ruimtes. Het plan geeft daarvoor regels en richtlijnen (ambities).  Alle vergunningsaanvragen voor de gebiedsontwikkeling worden aan dit plan getoetst.

De gemeenteraad van Hulst moet het beeldkwaliteitsplan vaststellen.  De concept versie van het plan is ondertussen besproken met de Welstandscommissie en gemeentelijke projectgroep. Zij maakten opmerkingen die nu worden verwerkt. Het streven is om het beeldkwaliteitsplan in de raadsvergadering van 12 december 2019 ter besluitvorming voor te leggen.  

De eerste aanvraag voor een omgevingsvergunning (die vóór 1 januari 2020 moet zijn ingediend door projectontwikkelaar Hulst aan Zee BV) kan op die manier aan het beeldkwaliteitsplan worden getoetst.