Openbare inschrijving pacht landbouwgrond Perkpolder

Er kan worden ingeschreven voor de verpachting van één of meerdere kavels landbouwgrond in de westelijke Perkpolder in Walsoorden (één jaar geliberaliseerde pacht, art. 397 lid 1 BW) - verpachting van 1 januari tot en met 31 december 2022. 

Geïnteresseerden kunnen een schriftelijke bieding uitbrengen bij Perkpolder Beheer B.V. 
Sluitingsdatum hiervoor is vrijdag 5 november 2021 om 17.00 uur. De gunning gaat naar de hoogste bieder. Dat gebeurt binnen vier werkdagen na de sluitingsdatum. Een en ander onder voorbehoud van goedkeuring door de eigenaar.

Verdere informatie en een inschrijfformulier kan worden opgevraagd bij:
Perkpolder Beheer B.V. - contactpersoon: J. Scheele, bereikbaar op tel. 06 51 52 59 06 of via info@perkpolder.nl