Nieuwsbrief Perkpolder - december

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over de gebiedsontwikkeling. Onder andere het masterplan en de verkoop van de woningen op het veerplein komen er in aan de orde.